โดเมน

โดเมน .pdf

โดเมน

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .TH และ .ไทย.pdf

ประวัติอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย และการบริหารโดเมน .TH และ .ไทย

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .TH (1).pdf

ความสำคัญของการมีชื่อโดเมน และข้อดีของการใช้โดเมน .TH

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

โดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ.pdf

โดเมนภาษาท้องถิ่น .ไทย อีเมลภาษาไทย และการรองรับ

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

การจดทะเบียนชื่อโดเมน.pdf

การจดทะเบียนชื่อโดเมน

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

หลักเกณฑ์ การตั้งชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย.pdf

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .in.th และ .ไทย

อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

การต่ออายุโดเมน (1).pdf

การต่ออายุชื่อโดเมน
อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง 
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

หลักการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน.pdf

หลักการขอจดทะเบียนชื่อโดเมน
อ้างอิงข้อมูลจากคู่มือการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .TH
ภาพการ์ตูนตัวละครจัดทำขึ้นเอง  
นำเข้าข้อมูลวันที่ 15/3/66

จดโดเมน คลิกที่นี่ https://register.dotarai.com/