ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การเรียนรู้ By ครูชญาภา


เว็บไซต์ดีอย่างไร ?

เว็บไซต์การเรียนรู้ By ครูชญาภา นี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล เนื้อหา
เกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
นอกจากนี้ผู้จัดทำยังได้รวบรวมสื่อและนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผลงานของผู้จัดทำและผู้เรียน
ที่ส่งผลเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 

🔍 เว็บไซต์แนะนำ สำหรับครูและนักเรียน 🔍 

🎬 ข่าวไอที  🎬